คณะผู้บริหาร

นายคณิต ทิพย์โอสถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา